Nasıl Üye Olunur

 

 

Toplu Sms Sistemine Nasıl Üye Olunur?

Toplu Sms Nasıl Üye Olunur?

Turkcell Size Toplu Mesajlaşma gönderimleriniz için iki ayrı ödeme sistemi sunuyor. Kurumunuzun ihtiyaçları çerçevesinde dilediğiniz sistemi seçerek Mesaj gönderebilirsiniz. Kurumunuz adına Toplu Mesajlaşma hesabınızın açılması için yapılması gerekenler sırasıyla şunlardır;

1. Adım - Ücretlendirme ve Ödeme Tipi Seçimi

Faturalı
Bu sistemde bir takvim ayı içinde yapmış olduğunuz Mesaj gönderimlerinden sadece başarılı olan (alıcısına teslim edilen) gönderimler, TURKCELL tarafından takip eden ayda fatura edilir.
Ücretlendirme Turkcell Toplu Mesajlaşma Tarifesi üzerinden yapılmaktadır.


Ön Ödemeli
Bu sistemde hesabınıza ihtiyacınıza göre 1000, 5000, 10.000, 50.000 ya da 100.000'lik paketler halinde kontör yükleyebilir ve hesabınızda yeterli kontör bulunduğu sürece Mesaj gönderimleri yapabilirsiniz.
Ücretlendirme Turkcell Ön Ödemeli Paket Tutarları üzerinden yapılmaktadır.

 

2.Adım - Gerekli Belgelerin Hazırlanması

Asist İletişim Toplu Mesajlaşma abonelik sürecinde sözleşmelerle birlikte gönderilecek olan Gerekli Evraklar; Şahıs Şirketleri, Limited ve Anonim Şirketler, Belediyeler, Dernek/Vakıf/Kooperatif/Site Yönetimi, Hastaneler, Muhtarlıklar, Odalar, Siyasi Parti ve Eğitim Kurumları için aşağıda listelenmiştir. 


Şahıs Şirketleri İçin; 

 • Son Kullanıcı SMS sözleşmesi
 • İmza Beyannamesi
 • Vergi Levhası
 • İmza Yetkilisinin Kimlik Fotokopisi
 • Yetki Belgesi

 • Belediyeler İçin; 
 • Encümen Kararı (SMS ile ilgili kararları mutlaka olacaktır.)
 • SMS yazı örneği ( örnek aşağıdadır), mutlaka Belediye mührü ve Belediye Başkanının kaşesi ve imzası olacak.
 • Yetkilinin kimlik fotokopisi
 • Varsa yetkilinin imza beyannamesi
 • Başkan olduğuna dair yetki belgesi

 • Belediye Üyeliği için Gerekli Yazı Örneği;
  ............... Belediye Başkanlığımız adına; Toplu SMS hizmetinin Asist Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Haberleşme Ltd. Şti. firmasının sistemi kullanılarak Turkcell hat üzerinden Toplu SMS gönderimi yapılmasına başkanımız ............... yetkili kılınmıştır. 

  Dernekler, Vakıflar, Kooperatif Site Yönetimi İçin; 
 • SMS karar örneği
 • Karar defterinin noterden onaylı ilk sayfası
 • Yetkilinin kimlik fotokopisi
 • SMS kararında mutlaka dernek kaşesi olmak zorundadır.
 • Sözleşmeler dernek yetkilileri tarafından imzalanmalıdır.
 • Yetkilinin varsa imza beyannamesi

 • Dernek Üyeliği için Gerekli Yazı Örneği;
  Yönetim kurulunun .... /.... / .... tarihli ............. günü toplanarak; Asist Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Haberleşme Ltd. Şti. firmasının sistemi kullanılarak Turkcell hatları üzerinden Toplu SMS gönderimi yapılmasına ............... yetkili kılınmıştır. 

  Hastaneler İçin; 
 • SMS karar örneği
 • Karar defterinin noterden onaylı ilk sayfası
 • Yetkilinin kimlik fotokopisi
 • SMS kararında mutlaka hastane kaşesi olmak zorundadır.
 • Sözleşmeler hastane yetkilileri tarafından imzalanmalıdır.
 • Yetkilinin varsa imza beyannamesi
 • Özel hastaneler için Vergi Levhası

 • Hastane Üyeliği İçin Gerekli Yazı Örneği; 

  Yönetim kurulunun .... /.... / .... tarihli ............. günü toplanarak; Asist Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Haberleşme Ltd. Şti. firmasının sistemi kullanılarak Turkcell hatları üzerinden Toplu SMS gönderimi yapılmasına ....................................... yetkili kılınmıştır. 

  Muhtarlıklar İçin; 
 • SMS karar örneği
 • Karar defterinin noterden onaylı ilk sayfası (karar defteri varsa)
 • Muhtarın kimlik fotokopisi
 • SMS kararında mutlaka muhtarlık kaşesi olmak zorundadır.
 • Sözleşmeler muhtar tarafından imzalanmalıdır.
 • Yetkilinin varsa imza beyannamesi
 • Muhtar olduğuna dair belge(mazbata)

 • Muhtarlık Üyeliği İçin Gerekli Yazı Örneği;
  ............... muhtarlığını .... /.... / .... tarihinde SMS sözleşmesini imzalayarak Asist Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Haberleşme Ltd. Şti. firmasının sistemi kullanılarak Turkcell hatları üzerinden Toplu SMS gönderimi yapılmasına ............... yetkili kılınmıştır. 

  Odalar İçin;
 • Encümen Kararı (SMS ile ilgili kararları mutlaka olacaktır.)
 • SMS yazı örneği (örnek aşağıdadır) mutlaka odanın mührü ve başkanının kaşesi ve imzası olacak.
 • Yetkilinin kimlik fotokopisi
 • Yetkilinin imza beyannamesi
 • Başkan olduğuna dair yetki belgesi

 • Oda Üyeliği İçin Gerekli Yazı Örneği; 
  ............... adına; Toplu SMS hizmetinin Asist Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Haberleşme Ltd. Şti.
   firmasının sistemi kullanılarak Turkcell hat üzerinden Toplu SMS gönderimi yapılmasına başkanımız ............... yetkili kılınmıştır. 

  Siyasi Parti İçin;
 • SMS yazı örneği (örnek aşağıdadır), mutlaka partinin mührü ve parti başkanının kaşesi ve imzası olacak.
 • Karar defterini noter onaylı ilk sayfasının fotokopisi
 • Yetkilinin kimlik fotokopisi
 • Varsa yetkilinin imza beyannamesi
 • Başkan olduğuna dair yetki belgesi

 • Siyasi Parti Üyeliği İçin Gerekli Yazı Örneği;
  ............... adına; Toplu SMS hizmetinin Asist Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Haberleşme Ltd. Şti.
   firmasının sistemi kullanılarak Turkcell hat üzerinden Toplu SMS gönderimi yapılmasına başkanımız ............... yetkili kılınmıştır.

  Üniversiteler ve İlköğretim Okulları İçin;
 • SMS yazı örneği (örnek aşağıdadır), mutlaka
 • Dekan ya da Bölüm Başkanının imzası üniversite ya da okulun, mührü ve yetkilinin kaşesi, imzası olmak zorundadır.
 • Yetkililerin kimlik fotokopileri
 • Dekan-Bölüm başkanı ya da okul müdürü olduğuna dair imzalı mühürlü ve kaşeli yetki belgesi

 • Üniversite, Okul Üyeliği İçin Gerekli Yazı Örneği; 

  ............... olarak; Asist Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Haberleşme Ltd. Şti. firmasının sistemi kullanılarak Turkcell hatları üzerinden Toplu SMS gönderimi yapılmasına Dekanımız veya Bölüm başkanımız ............... yetkili kılınmıştır.

 

3. Adım - Evrakların Kargo İle Gönderilmesi

Toplu Mesajlaşma hesabınızın açılabilmesi için gerekli evrakları, ekleriyle beraber aşağıdaki adrese göndermeniz gerekmektedir.

Teknopark İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sanayi Mah. Havaalanı İç Yolu Cad. No:3 Kat 1 / 107 Pendik – İstanbul

! TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’nin Toplu Mesaj hizmetiyle ilgili faturalandırma yapabilmesi için Toplu Mesaj hizmetine üye olacak firmanın Kurumsal bir hattının olması gerekmektedir. Kurumunuz adına kayıtlı bir hattınız yok ise aşağıdaki işlemlerden birini yapabilirsiniz;
Kurumunuz adına kayıtlı yeni bir kurumsal hat alabilirsiniz;
Yetkili Turkcell işlem merkezlerinden yapılabilmektedir.
Kişisel Turkcell hattınızı, Kurumsal hatta çevirebilirsiniz;
Yetkili Turkcell işlem merkezlerinden yapılabilmektedir.
UYARI: Bu işlemler sırasında Turkcell İşlem Merkezlerinde, hat ya da işlem ücreti dışında, her hangi bir ücret ödemeyiniz, bu yöndeki teklifleri kabul etmeyiniz! Toplu Mesajlaşma Programı tarafımızdan ücretsiz olarak sunulmaktadır.