Akıllı Harita


Yatırım yapacağınız noktaya karar verirken, hedef kitleniz, hedeflediğiniz saatlerde nerelerde yoğun, bilmek ister miydiniz? 

Akıllı Harita’yı kullanan şirketler, gerek kendi müşteri kitlelerinin yoğunluklarını, gerekse mobil hareketlilik yoğunluklarını gün ve saat detayında analiz ederler. Pazarlamasatın alma ve yatırım kararlarını gerçekçi verilerle alıp, işlerinde verimliliklerini, karlılıklarını arttırırlar:Yatırım yapacakları noktaya karar verirken, hedef kitlelerin, hedefledikleri zaman dilimlerinde nerelerde yoğun olduklarını analiz eder, yatırımlardan tam verim alırlar.

Saha aktivitelerini planlarken
, hedeflerindeki profillerin saat saat yoğunluklarını analiz edebilirler. Her aktivitede en geniş ve en doğru kitleye ulaşırlar.

Müşterinin her an yanında olup onlara direk hizmet götürmek isteyen şirketler, kendi müşteri kitlelerinin mevsimsel yoğunluklarını analiz edebilirler, mevsimsel yatırımlarını daha etkin yaparlar.